Giới thiệu ca khúc mới của Mr. Đàm viết về thành phố biển Nha Trang