Ca Khúc Mới của Đàm Vĩnh Hưng viết về Thành Phố Biển Nha Trang