WEB

LIVESHOW ĐÀM VĨNH HƯNG

Thương Hoài Ngàn Năm

02.04.2015 tại  Nhà Hát Trưng Vương

35A Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng.

Khách Mời Đặc Biệt: Quang Linh – Quang Dũng – Lệ Quyên – Dương Triệu Vũ – Đông Nhi – Hà Vân – Anh Thơ

Nhóm Hài Trường Giang – Nhóm Múa ABC KIDS

và màn biểu diễn xiếc đặc biệt ” Sức mạnh Đôi Tay”: Quốc Cơ & Quốc Nghiệp

BANNER_2.4_QCQN

Bán vé  tại Nhà Hát Trưng Vương – 35A Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng.

Hotline: 090 888 4597

Sơ Đồ và Giá Vé

 

SoDo_NhaHatTrungVuong_2.4.2015