Tin Trung Tâm Tiếng Hát Việt

06/04/2016

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Trung Tâm Đào Tạo Nghệ Thuật Tiếng Hát Việt thông báo chiêu sinh khóa HÈ 2016 HỌC TẠI NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI QUẬN 10,139 BẮC […]