Headquarters

CÔNG TY TIẾNG HÁT VIỆT

VIET VOICE ENTERTAINMENT Co.,Ltd

Văn phòng công ty:

  • AA14 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10,
    Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Tel     +84 (8) 39770926 | +84 (8) 39770927
  • Fax     +84 (8) 39770108
  • Hotline + 84.90.888.4597
  • Emailinfo@tienghatviet.vn

Liên lạc với chúng tôi

CÔNG TY TIẾNG HÁT VIỆT

VIET VOICE ENTERTAINMENT Co.,Ltd

Văn phòng công ty:

Địa chỉ: AA14 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phone: +84 (28) 39770926 | +84 (28) 39770927

Fax: +84 (28) 39770108

Hotline: + 84.90.888.4597

Email: info@tienghatviet.vn

Liên hệ & Đặt chỗ: sales@tienghatviet.vn